Ik trof vandaag op de Kaag geen enkele Bruine Kiekendief meer aan. Duidelijk vertrokken! De soort die wél - voor het eerst dit seizoen - volop aanwezig was, was de Goudplevier. Een paar honderd in het bekende omgeploegde bollenveldje in Floris Schouten Vrouwenpolder Zuid (ZH).

De foto's waren uie, maar daar ging het mij ook niet om..... (toch?)

En 's morgens trakteerde de plaatselijke Torenvalk mij - via zijn roofvogel-alarm - op een voorbij-flitsende jagende Havik. Hebben!