Een Zeekoet in zomerkleed. En nog wel een 'gebrilde' variant. Dat was de enige (vreemde) vogel waarvan ik vandaag vanaf het Zuidelijk Havenhoofd een bewijskiekje wist te schieten. Volgende keer hopelijk beter en meer.

En de Bultrug? Die liet zich - ondanks de aanwezigheid van een heuse persfotograaf - helaas niet zien..... Niet ijdel genoeg kennelijk....