Sperwer

Sijs

Sijs

Ik was benieuwd of 'mijn' Sperwers met dit mooie weer al een beetje het voorjaar in de kop hadden gekregen.

En jawel, pa zat zich mooi te maken en af en toe wat te murmelen met een voor mij onzichtbare partner. Dat zit dus wel snor daar.

En op de terugweg naar mijn auto vloog mij een zestal Sijsjes tegemoet. Ook de kolder al een beetje in de kop!

Lekker dagje!