Grote Aalscholver R[0RC]

Onze vaste wintergast, de 'Grote' Aalscholver - die met die rode ring 0RC - is terug!

Inmiddels voor het elfde jaar! Hij stond zich voor het Semafoor af te vragen waar zijn steiger is gebleven. Ik kon hem uit de droom helpen: 'Gesloopt!'

 

Verder trof ik nog een drie tot vier weken oude Grijze Zeehond die de blokken op probeerde te komen, gadegeslagen door zo'n dertig - boven hem vliegende - meeuwen.

Toen hij mij zag en luid jammerend naar mij toe probeerde te komen, heb ik toch maar even met de Dierenambulance overlegd, want hij leek mij wat hulpeloos. Zij schakelden de specialisten in, die op hun beurt weer met mij belden. Maar voordat de zeezoogdierenambulance van de EHBZ Noordwijk ging rijden, liet het beestje zich toch weer het water in zakken en verdween uit het zicht. En even later zag ik aan de overkant ook een volwassen exemplaar zwemmen. Hopelijk zijn moeder dus. Einde oefening! Het ga je goed!