Vanaf het Noordelijk Havenhoofd zag ik vanmorgen eerst een Gewone Zeehond, een drietal Bruinvissen en wat Zeekoeten. Toen een groep van ca. 75 ganzen, waarvan tweederde Kleine Rietgans en de rest Grote Canadese gans en Brandgans. En net toen ik naar het andere havenhoofd wilde fietsen, meldde zich nog dit Sperwer-vrouwtje. Die kwam uit zee en draaide wat rondjes boven de Buitenhaven om vervolgens naar binnen te vliegen.

Op het andere hoofd zagen we o.a. een Grijze Zeehond, een Slechtvalk, een man Blauwe Kiekendief en een Buizerd. Met die laatste had ik qua roofvogels "kwartet"!

Zie voor wat andere bewijsplaatjes mijn ingevoerde waarnemingen.