Ik heb de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gevraagd om het omzagen van de rustboom voor de Boomvalken aan het Aegonplein te toetsen aan artikel 3 van de Wet natuurbescherming, waarin wordt gesteld dat het verboden is om vogels opzettelijk te storen en om rustplaatsen van vogels te vernielen of te beschadigen.

Een van hun Inspecteurs Wet natuurbescherming belde mij (20-09-2021 16:25 uur) voor wat meer achtergrond informatie. Wordt dus vervolgd.

  • Hier alvast de reactie van Regelink Ecologie & Landschap, de externe adviseur van de Gemeente Den Haag.
  • En via deze link de samenvatting van het voortgangs-telefoongesprek met de OZHZ van 22-09-2021 10:54 uur.