Boomvalk

Boomvalk

Kennelijk waren de Boomvalken verstoppertje aan het spelen. De volwassen vogel moest het jong zien te vinden. Mijn kijker zag het, maar ik deed niet mee!

Het spel was afgelopen bij het verschijnen van een Buizerd. Toen ging het hele span er krijsend op af. Maar helaas heb ik daarbij meer naar het 'gedoe' gekeken dan naar hun aantal. Weet ik nog niet zeker hoeveel jongen er nu écht zijn..... Dom, dom, dom.... Hopelijk krijg ik binnenkort een herkansing.

 

Boomvalk

En dit vliegbeeld van een van de jongen laat duidelijk zien waarin een jong verschilt van zijn ouders. Waar de ouder (bovenste foto) contrastrijk gekleurd is, met witte wangen, wit/bruine buik en een roest-rood/bruine broek, is het jong alleen maar beige en bruin. Geen wit en geen roestende broek. Een stuk saaier dus.