Torenvalk

"En jij blijft er van af, ja!"

Drie van de vier jonge Duindorpse Torenvalken krijgen van pa regelmatig een muisje toegeworpen. De jongste, het nestdotje, wordt nog door ma gevoerd. Voor de rest van de tijd houdt zij 'de wacht'. Dat geeft de indruk dat zij lui is, maar een keer zagen we haar toch als een speer vertrekken om een Buizerd te verjagen. Ze houdt dus wel degelijk een oogje in het zeil. Leuke taakverdeling!