Torenvalk

Jan kiekte er van de week vier. Ik kwam vanmiddag - op mijn eerste fietstochtje van dit jaar na mijn tweede coronaprik - niet verder dan tweeëneenhalf. Benieuwd hoeveel het er uiteindelijk blijken te zijn. We hebben het dan over de jonge Torenvalken in de Duindorpse duinen. Wordt dus vervolgd.