Huisspitsmuis

Watersnip

Blauwe Kiekendief ♂︎

Blauwe Kiekendief ♂︎

Blauwe Kiekendief ♂︎

Houtsnip

Houtsnip

Ik had tijdens mijn rondje Rietputten alleen een Huisspitsmuis weten te kieken. Maar toen ik op het punt stond het gebied te verlaten, zag ik wat steltlopers langs de dijk. Ik schat in: Witgatjes. Door een onverstoorbare tegenligster waren ze weg voordat ik op klikbare afstand was gekomen. Maar gelukkig voor mij stootte ze ook een Watersnip op. Die kon ik nog net platen. Even daarna kwam er uit de tegenovergestelde richting een rover aan vliegen. Die kwam uit de zon, waardoor ik pas laat in de gaten had dat het een man Blauwe Kiekendief betrof. Toen was hij eigenlijk al voorbij. Maar ik heb wat bewijsplaatjes en dat is ook leuk! En toen ik eenmaal bij de auto was aangekomen, zag ik nog een Houtsnip landen. Ook ver weg, dat wel, maar ook mooi meegenomen!

En wat ik verder wél zag maar niet kon kieken, in alfabetische volgorde: Bokje, Blauwe Reiger (dood), Havik, Heggenmus, Houtduif, Merel, Ooievaar, Pimpelmees, Roodborst, Torenvalk, Waterral, Winterkoninkje en Zwarte Kraai.