Onze officiële tijdwaarnemer, de heer Marius van der Flier, stelde hoogst persoonlijk vast dat er om het kwartier een prooi werd ingevlogen.

En dan nog deden onze jonge Torenvalken zo opgewonden, alsof ze in dagen niets te vreten hadden gehad. Hongerlijers! En de prooien? Die bestonden hoofdzakelijk uit muizen, aangevuld met Zandhagedis. En die laatste kwispelde nog toen hij naar binnen gleed. Jachhh!

P.S. We kunnen nu wel stellen dat er een tweede (2e kj?) vrouwtje in het spel is.
  1. Jan heeft voor de broedfase ook al gezien dat er sprake was van een trio.
  2. Frenck filmde het op 8 april 2020.
  3. Ik zag het van de week.
  4. En gisteren stelde Marius hetzelfde vast.
Zie ook: