Er trokken een heleboel Roodkeelduikers naar Zuid. Deze bleef een tijdje ter plaatse, maar te ver weg voor een mooie prent. Dan dit waarnemings-bewijsplaatje maar.

Verder zag ik vanochtend nog de volgende - iets minder algemene - soorten:

  1. man en vrouw Zwarte Roodstaart (bij de Afrit)
  2. man Eider (tussen de oude havenhoofden)
  3. Middelste Zaagbek (vloog een rondje tussen de nieuwe havenhoofden en verdween toen weer)
  4. Drieteenmeeuw (overvliegend naar Zuid)
  5. man en vrouw Sneeuwgors (landden heel kort op de Zuidelijk Havenhoofd en vlogen vervolgens door naar Zuid)
  6. Drieteenstrandloper (op het Zuiderstrand)
  7. Grote Aalscholver (op zijn vaste plek op de oude Norfolk-steiger)