Boomvalk

Ik kon vandaag maar één Boomvalkjong ontdekken. Ik denk het middelste, want het zat weer vlakbij moeders..... En pa stond, toen ik wegging, een eindje verderop wat kwaad voor zich uit te roepen. Naar wat of wie werd mij niet duidelijk.

 

Paarse Strandloper

En op het Zuidelijk Havenhoofd attendeerden Wim en Harriet mij op deze duttende Paarse Strandloper. Een week vroeger terug op Scheveningen dan vorig jaar. Toen had Reinder de eerste op 11 augustus.