Bontbekplevier

Anderen zijn blij met een dooie mus, ik met een paartje Bontbekplevier. Een inmiddels op de rode lijst voorkomende soort, dus hét hoogtepunt van mijn bezoek aan de Zandmotor vandaag. Marius had mij een tijdje terug laten weten dat ze er niet alleen zaten, maar er ook gebroed hebben. De pullen die hij had gezien, drukten zich echter kennelijk voor mij, want ik kreeg ze niet in het vizier. Volgende keer beter...hoop ik.

Verder zag ik daar in alfabetische volgorde het gebruikelijke spul, zijnde: Aalscholver, Fuut, Grote Mantelmeeuw, Grote Stern, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Visdief, Zilvermeeuw en Zwarte Kraai. En de Slechtvalk? Die zat op zijn platformpje in de Argusmast te kijken in welk van deze soorten hij vandaag eens trek zou hebben. Dat wordt dus uitkijken geblazen voor de Bontbekjes.