Onzorgvuldig jegens de nestkasteigenaar, dieronvriendelijk tegenover de al baltsende Torenvalken en buitengemeen doorzichtig om uitgerekend Martin van de Reep de kast te laten 'weghalen'.

Verder dan die vaststelling kom ik niet nu de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft geconcludeerd dat er geen rechtsgrond aanwezig is om onmiddellijke terugplaatsing te vorderen. Dit omdat de Gemeente - in de zin van de Wet natuurbeheer - zorgvuldig heeft gehandeld. Zij heeft zich bij haar beslissing tot wegnemen van de nestkast namelijk gebaseerd op een vooronderzoek van Arcadis. Door hen wordt geadviseerd de kast vóór 1 maart of anders ná het broedseizoen 2017 te verwijderen.

De OZHZ zal nog een beroep doen op de goede wil van de Gemeente om - nu de kast zo vlak voor de door Arcadis geadviseerde datum van 1 maart is verwijderd terwijl de vogels er al in zaten - de werkelijke situatie de doorslag te laten geven en niet een adviesdatum, door alsnog toe te staan dat de nestkast wordt teruggehangen tot ná het broedseizoen 2017 (zoals het tweede deel van het Arcadis-advies luidt).
De sfeer rond dit dossier proevend, schat men de kans op zo'n compromis echter 'uiterst gering'. Bijna zeker: einde oefening dus.