Een argeloze voorbijgangster vroeg mij waarom er in hemelsnaam een flitspaal in het duin was neergezet. Het betrof hier echter een van de twee nieuwe nestkasten die kortgeleden zijn geplaatst.

Bij navraag bleek dat ze zijn gebouwd door Frederik Hoogerhoud van de Haagse Vogelbescherming (HVB) en geplaatst op verzoek en aanwijzing van Martin van der Reep van diezelfde HVB. Dit ter vervanging van de Torenvalknestkast die hij - tegen het beleidsadvies van zijn eigen bestuur in - nog steeds uit het zenderduin weg wil hebben. En of de Torenvalken er blij mee moeten zijn? Ik denk het niet. De kasten staan namelijk beide op een dermate kale vlakte, dat eventueel nestverlaters vrijwel zeker op de grond zullen belanden en ten prooi zullen vallen aan Reintje de Vos, als zij - of hun ouders - voor die tijd niet al zijn verorberd door de plaatselijke Havik. Een broedsucces van hooguit 0%, schat ik in.

Jammer dat er tevoren geen overleg is geweest met een duinecoloog of met een roofvogeldeskundige i.p.v. blind mee te gaan met de grollen van onze 'stadvogeldeskundige'.