Deze ene Boerenzwaluw zorgde helaas nog niet voor een zomer. Het bleef toch wel jassenweer vandaag op de Kaag, alwaar ik met Ingrid een Kiekendief-rondje maakte. Op bijna alle locaties zagen we wel wat vliegen. Een paar exemplaren zelfs op plekken waar ik tot op heden nog geen bezette nestlocatie vermoedde. Verwarrend dus.

P.S.

Ik heb mijn bijdrage over @staatsbosbeheer in relatie tot de Bruine Kiekendieven op de Kaag verwijderd onder het motto: Ergert u niet...enz.