Grote Burgemeester

Grote Burgemeester

Twee 010-mannen stonden aan de 2e Haven de meeuwen te voeren. En ja hoor, de Grote Burgemeester kwam mee. Als een volleerd mediabeest ging hij in het licht van de koplampen staan. Uitslover! Om de fotograaf volledig te slijmen, begaf hij zich nog even te water om zich ook vanuit dat perspectief te laten vereeuwigen. Nou vooruit dan maar.

Kuifaalscholver

Later trof ik op de basaltblokken van de jachthaven nog de Kuifaalscholver. Die stond in zijn natte pak zo diep te slapen, dat ik hem zo had kunnen oppakken als ik dat gewild zou hebben. 'Daar vat je kou van man (of erger)!' En dan zo'n blik van: 'Bemoei je met je eighu!'