Eider & Zwarte Zee-eend

Zwarte Zee-eend

De Eider had in de Buitenhaven gezelschap gekregen van een Zwarte Zee-eend-vrouwtje. Het bezoek was echter van korte duur, want toen de Douaneboot binnenkwam, vlogen ze samen op. De Eider zag ik later terug; de Zwarte Zee-eend niet meer.

Grote Aalscholver

Op de steiger van de 3de Haven trof ik daarna deze, gisteren door Mark Zevenbergen als 'Grote' gemelde, geringde Aalscholver. (Rode ring met witte inscriptie [0RC].) Ik had dit beest voorgaande jaren ook al gezien en in 2013 ook een keer gemeld. Ik kreeg daarop zijn levensloop toegestuurd, waaruit bleek dat hij als "gewone" Aalscholver in 2010 is geringd en sindsdien jaarlijks overwintert in Scheveningen. Ook nu weer - voor het zesde jaar - dus. Waar hij 's zomers uithangt, weet geen sterveling.

In 2013 heeft Gosse mailcontact gehad met de ringer van destijds over de vraag of het nu een Grote of gewone is. Lees het resultaat hier.