Drie al behoorlijk grote jongen. Die zag ik vanmorgen in de Torenvalkennestkast op de jachthaven. Robin - een van de twee initiatiefnemers voor de kast - had er tot dan toe slechts twee gespot. Dus ook voor hem was het een verrassing. Ik kreeg ze redelijk op de foto, al zeg ik het zelf. [foto 1.]

's Middags kwamen ook hun ouders ruim in beeld. Pa was kennelijk wezen zwemmen, want die zat kliedernat te bibberen op een paaltje. Nadat moe haar jongen had voorzien van een lekker hapje, vloog ze op hem af. Ze vond kennelijk dat hij wel droog genoeg was en beval hem weer aan het jagen te gaan [foto 2.]. Hij deed het nog ook. Het werd ook een vogeltje, dat in dank werd aanvaard. Zie de diashow.

Ik schat - als ik deze foto's vergelijk met die van de Duindorpse jongen - dat de oudste met een dag of vijf uitvliegt. Dat zou dus 29 juni zijn. Kijken of die inschatting nu wél klopt!