Het volwassen Slechtvalkvrouwtje van het nest op de E.ON-centrale in Leiden komt uit het nest in de zendmast in Alphen aan den Rijn. Daar is zij op 14 mei 2012 als nestjong geringd met de oranje ring met de code [VT] die op deze foto (waarop zij trouwens geheel in paniek is, maar daarover verderop meer) te zien is.
Van het mannetje kan ik de ringcode nog steeds maar gedeeltelijk fotograferen. Ik houd mij aanbevolen voor de juist ringaflezing. Dus telescopers: hier ligt voor jullie een schone taak weggelegd.

De beide ouders waren vanmorgen trouwens langdurig in paniek. Twee gehelmde mannen hadden op het dak een deur open gezet en kwamen daar regelmatig hun sigaretje roken. Ik kon hen helaas niet bewegen zich terwille van de vogels terug te trekken. Sterker nog ze trokken nog een tweede deur open en gingen van daar uit het nest bekijken.
Verontrusting heet dat in de Flora- en Faunawet en is bij deze vogels in dit stadium verboden! Ik heb de E.ON inmiddels verzocht de mannen hierop te wijzen.

Tot slot: de volgende fase in de opvoeding van de jongen is het leren prooi te vangen. Op YouTube staat een filmpje hoe hen dat wordt geleerd. Leerzaam!

P.S. Cobi en Bert waren er later vandaag en zagen dat de lessen 'prooi-vangen' inmiddels waren begonnen. Hier de link naar hun fotoverslag.