In de buurt van het hondenuitlaatveldje op de hoek van de Laan van Poot en de Kwartellaan wordt regelmatig een Havik gemeld. Die vormde dus mijn doel, maar ik kwam thuis met een van de drie Zanglijsters die er aan het foerageren waren. De Havik liet duidelijk verstek gaan. Jammer dan.