Nog ff borstelen...

Op de Bethlehemkerk vloog de Valk net verontrust op toen ik aankwam. Hij schrok duidelijk van het geluid van een decoupeerzaag. Daarmee werd een gat gemaakt in de bodemplaat van de geknikte dakvoet van de ingesnoerde torenspits van dit Gemeentelijk monument. Zo te zien ter voorbereiding op de plaatsing van de nestkast. Kennelijk heeft men de raadgevingen van de Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN)* in de wind geslagen. Die adviseerde het kerkbestuur om voor de plaatsing van een broedbak niét in zee te gaan met de commerciële roofvogel-uitbater die het daarvoor op het oog had. Dat lijkt nu tóch te gebeuren. Hopelijk kennen de betrokken partijen de Flora- en Faunawet voldoende ten aanzien van het verontrusten/verstoren van beschermde vogels en zijn ze zich bewust van de negatieve publiciteit die deze stap met zich mee kan brengen. Zo'n roofvogelhouder/exploitant zit immers in dezelfde hoek als lieden die - zoals in Turkije - beren laten dansen of als circussen die nog werken met roofdieren; activiteiten die wij allemaal zo verfoeien.
Benieuwd waar dit op uitdraait!

*) P.S. Gisteren per mail dit advies van de WSN over de betrokkenheid van een valkenier kenbaar gemaakt aan de secretaris van het kerkbestuur e.a.