De Grote Burgemeester was bereid gevonden om - speciaal voor mij - naar Scheveningen te komen voor de officiële opening van mijn nieuwe site. Hij was er gisteren al, maar toen was ík er nog niet klaar voor. Vandaag wél; kijk maar. En, zoals het een goed burgemeester betaamt, liet hij zich - voorafgaand aan zijn handeling - van alle kanten fotograferen, alvorens zich af te vragen waar het lint nou eigenlijk was dat doorgeknipt moest worden. Nou dat was er niet. Hij hoefde alleen - om in de internet-stijl te blijven - voor het oog van het toegestroomde publiek wat 'breadcrumbs' te verorberen die Vincent hem toewierp. En daarmee verklaarde hij deze site voor 'geopend'! Welkom.

P.S.
En - zou ik bijna vergeten - er was ook nog een bijzondere gast, namelijk deze (vrij zeldzame) jonge Geelpootmeeuw. En hoe ik weet dat dit er een is? Nou, eenvoudig, Vincent wees mij hem aan. Vandaar.