Piet zat op wacht bij het Boomvalknest in het Statenkwartier. Daar zit - voorzover wij dat kunnen zien - maar één jong. Dat kwam even omhoog voor de foto, maar dook daarna weer wat dieper weg om niet uit het nest te waaien, want het wapperde aardig.

In Morgenstond was er één jong al behoorlijk vliegerig. Hij had het dak van een flat als uitvalsbasis. De ouders hadden het daardoor redelijk druk met het wegjagen van belangstellenden. Behalve de meeuwen, moesten zij ook achter een Buizerd en een andere - niet nader gedetermineerde - rover aan. De twee andere jongelingen bleven op of vlak bij het nest. Daar kregen ze later ook hun eten opgediend. Nog even en dan kunnen zij ook het dak op.