Een prachtig laagstaand zonnetje toen ik aankwam. Maar op het moment dat de Appelvinken de gewenste boom in vlogen, viel dat licht plots uit. Ik kreeg dit exemplaar nog wel redelijk op de foto - hier is er trouwens nog een -, maar wat nou als het zonnetje erbij was gebleven, wat dan?

Ik moest het ermee doen, want de volgende twee uren kwam het licht niet terug en de vogels slechts sporadisch. Toen zij rond lunchtijd definitief naar elders vertrokken, deed ik dat ook.

Mijn volgende opdracht was: Zwarte Ibis. Nou mis dus. Daarna in de haven gelukkig nog wel wat en in elk geval licht! Ik trof achtereenvolgend: de Witte Kwikstaart - die helaas moest constateren dat zijn broedplek was ingepikt door een Duif -, de Torenvalken rond hun nestkast, de Eider en de Roodkeelduiker tussen de nieuwe hoofden en op respectabele afstand in de voorhaven: de Middelste Zaagbek.

Al met al toch: lekker bezig!