Het begon vanmiddag met een Middelste Zaagbek-man bij het Zuidelijk Havenhoofd. Die werd direct gevolgd door een handjevol Futen, de jonge Eider-man en een Zeekoet. Toen - op het duintje naast de windmolen - de Torenvalk-man en bij de oude Norfolksteiger een Zwarte Roodstaart-man en een hoop Aalscholvers, waaronder deze in broedkleed. In de zwaaikom weer een (of de) Zwarte Roodstaart, een Koperwiek, wat Dodaarsjes, de gewonde Roodkeelduiker en een overvliegende Grote Gele Kwikstaart. Tot slot bij de ingang van de Pijp nog een jonge Knobbelzwaan.

Kortom een ware potpourri aan gevleugelde vrienden. Leuk, en dat alles te zamen met Ben die ik toevallig tegen het lijf fietste. Zie hier zijn blog inclusief zijn foto's.