De voortekenen waren gunstig voor een zeevogeltripje. Ik zag namelijk rond tienen vanuit huis een volwassen Jan-van-Gent tot in het windsurfgebied foerageren. Zo dichtbij zie je ze zelden. Dat hij niet het geduld had om te wachten tot ik mijn kanon in stelling had gebracht is bijzaak. Zijn verschijning op zich vond ik een goed teken en terecht bleek later.

Mijn dagje Hoek van Holland leverde namelijk best wat leuks op. Het begon daar met - uiteraard - de Huiskraai, maar dat is geen zeevogel, hooguit een vogel áán zee. Daarna spotte ik - naast de vele meeuwen, Scholeksters en Knobbelzwanen - twee Oeverlopertjes, drie Tureluurs, een Regenwulp, een tiental Steenlopers en op het eind nog een Zwartkopmeeuw (foto), weer een Tureluur, een Kanoet en een Bontbekplevier.

Kortom: best aardig, toch? Ik doe het er voor, ook al komen de drie foto's niet verder dan een plekje op de reservebank (waarneming.nl).