Torenvalk

Torenvalk

Torenvalk

Torenvalk

Een goede vangst vandaag daar in het radioduin. Ondanks de regen kwam het Torenvalkmannetje in mijn wacht-uur (10:45 - 11:45 uur) vier keer met een muis aanzeilen. Het vrouwtje kon er echter geen genoeg van krijgen; zij bedelde om meer.

Zoals je in dit onderzoek kunt lezen, brengt - bij een succesvol nest van zes tot zeven jongen - het mannetje gemiddeld acht muizen per vlieguur aan. Bij een nest van vier jongen gemiddeld 5,5.
Daarbij rekent men met een vliegduur per dag van 4,75 uur. Als je die getallen met elkaar vermenigvuldigt, gaat het om een jachtopbrengst van 38 c.q. 26 muizen per dag. Dat is dus best veel, zeker als je die getallen vergelijkt met die uit een maand prooi-onderzoek bij de WaterTorenvalken met vijf jongen in 2015. (Waarschijnlijk zit het verschil tussen die onderzoeken in de hoeveelheid prooi die nodig is om ook de oudervogels te voeden (elk drie tot vier muizen per dag)).

Er vanuit gaand dat het mannetje in mijn wacht-uur ongeveer een half uur tot drie kwartier daadwerkelijk heeft gejaagd, komt hij dus wel aan die aantallen, zeker als ook het vrouwtje hem een handje helpt.
Het hangt van hun inspanningen af hoeveel jongen er uiteindelijk uitvliegen. Het zal mij benieuwen!