Torenvalk

Zij gaf aan er klaar voor te zijn.

Torenvalk

Hij begreep de boodschap

Torenvalk

en deed meer dan zijn best....

Torenvalk

..poeh poeh.

Torenvalk

En klaar is Kees.

Torenvalk

Zij had het na kijken.

Het duurde het Duindorpse Torenvalkvrouwtje duidelijk te lang. Zij vloog af vanaf haar zitplek op de lage schoorsteen en ging - wat spoedig bleek - haar mannetje porren. Te zamen kwamen zij terug en doken direct de kast in. Vlak daarop ging zij weer naar de eerder genoemde schoorsteen op het andere gebouw en begon uitvoerig te roepen dat zij er klaar voor was. Aanvankelijk hield hij zich Oost-Indisch doof, maar toen zij aanhield, moest hij wel uit de kast komen. Ik zag hem afvliegen en was er klaar voor. Zij al lang.
En zo geschiedde.