Tussen 14:30 en 15:30 uur was het Torenvalkpaar constant in het broedbiotoop. Af en toe op de nestkast, soms in de ontluchtingspijp in het duin en soms jagend. Nieuw is dat de Zwarte Kraai fel werd verjaagd bij het nest.