Marius telde rond 08:30 uur op het Norfolkterrein tenminste vier en mogelijk vijf jonge Torenvalken. Bovendien stelde hij vast dat de eerste pennen doorkomen bij het oudste jong en dat die al staat te vleugelflapperen.

E.e.a. klopt dan mooi met de eerdere schattingen. Het aantal jongen staat daarin geschat op 5 en voor het uitkomen van het eerste ei: 14 mei. Dat die laatste datum aardig klopt blijkt uit het feit dat - volgens het boekje - na zo'n twee weken de eerste veren door komen. Nu dus.

Hopelijk morgen de bewijsplaatjes; in de tweede helft van de ochtend lieten ze zich aan mij niet zien. Flauw!