Het eerste P.S.-je over het eten van de Torenvalkjes is nu al achterhaald. Jan Koetze mailde mij een serie foto's van vanmiddag waarbij de prooi bestond uit...Mus! (In diezelfde diapresentatie staan ook de bijdrage van Ingrid trouwens.)

En Bianca meldt dat zij regelmatig bij de kast komt kijken en vaak genoeg prooiaanvoer waarneemt. Vanmiddag bijvoorbeeld rond 14:30 uur in een tijd van twintig minuten vier voedselvluchten!

Dat zit wel snor. Gelukkig maar; kunnen we weer rustig slapen. Met dank aan Jan en Bianca.