Het mannetje kwam met prooi aanvliegen. Het vrouwtje vloog vanuit de bak achter hem aan om deze op de veellampigemast van hem over te nemen. In tegenstelling tot vroeger at zij hem niet op de mast op, doch bracht hem naar de nestbak. Kennelijk toch om te voeren aan het nageslacht, doch bewijzen kan ik het nog niet.