Omdat we geen live-beelden hebben van de broedplek, moeten wij het doen met - op observaties gebaseerde - aannames. Hier de mijne (voor wat ze waard zijn):

  • Op 25 april constateerde ik dat het vrouwtje langdurig/vast op het nest zat. Dat zou erop kunnen wijzen dat ze toen vier eieren had. Torenvalken gaan namelijk pas vast broeden als het legsel (gemiddeld 5 eieren) nagenoeg compleet is.
  • Laten wij aannemen dat ze er toen - met een tussenpose van één dag - inderdaad vier had gelegd, dan zou ze dus op 18/19 april haar eerste ei gehad kunnen hebben. 
    Dat klopt ook wel met de observatie dat ze vanaf donderdag de 18de het nest niet meer onbewaakt lieten.
  • De gemiddelde broedduur is 29 dagen nadat met vast broeden is begonnen.
    Op 24 mei zouden ze dus - als alles goed blijft gaan - hun eerste jong kunnen hebben.
  • Tot die tijd is er dus ter plekke erg weinig anders te zien dan een enkele aflossing (vrouwtje broedt bijna de hele tijd, met gemiddeld een half uurtje vreetpauze) en af en toe een voedseltransport.

Geduld is een schone zaak!