Er kwam net familie op bezoek toen ik vanmorgen bij de Norfolkbak arriveerde. Of dat koppeltje Torenvalkjes de bak wilde inpikken of hun oog had laten vallen op de zojuist door de Kraaien opgeleverde bovenwoning kon ik uit het geharrewar niet opmaken. Pa stelde echter resoluut orde op zaken door iedereen die er niets te zoeken had te verjagen. Zo, nu kon hij ook weer rustig aan het werk.

Ze waren van het voorval bepaald niet van slag. In het kleine uurtje dat ik er was, kwam hij twee keer een muisje brengen en werd er twee keer gepaard. Een keer in de tuidraden van een antennemast en een keer op de schoorsteenpijp op het duintje. Té ver weg voor de foto, maar dichtbij genoeg om te horen dat ze ervan genoot.