Het feit dat de Torenvalken lijken te kiezen voor een van de prikkeldraadnesten op het Norfolkterrein heeft mij ertoe gebracht tóch nog een doorstart van het project 'Plaatsing nestkast' te maken. Zie voor de voortgang het desbetreffende dossier onder 'Fase 2'.