Bij gebrek aan aanbod is de verkiezing van de Foto van de maand oktober een wat moeizame zaak geworden. Op deze foto van de geringde Aalscholver (ssp sinensis) RW[0RC] in de zwaaikom is drie keer gestemd, dus is hij het dan maar geworden. Volgende maand hopelijk een overtuigender winnaar!